हे कागदपत्र पान जे साचा:उंची या पानावरून घेण्यात आला आहे.
जर ते सरळ निर्देशित केले, तर बरेच संकेतस्थळे व्यवस्थित चालणार नाहीत, कृपया त्यास बदलू नये.

वापरसंपादन करा

कोडसंपादन करा

कोड निकाल
{{उंची|m=1.72}} १.७२ मी (५ फु + इं)
{{उंची|m=1.72|precision=0}} १.७२ मी (५ फु ८ इं)
{{उंची|m=1.72|frac=16}} १.७२ मी (५ फु +१११६ इं)
{{उंची|ft=6}} ६ फु ० इं (१.८३ मी)
{{उंची|ft=6|in=1}} ६ फु १ इं (१.८५ मी)
{{उंची|ft=6|in=1|precision=1}} ६ फु १ इं (१.९ मी)
{{उंची|in=10}} ० फु १० इं (०.२५ मी)
{{उंची|m=6}} ६ मी (१९ फु ८ इं)
  • m - मीटर्स
  • ft - फीट
  • in - इन्चेस