साचा:इंग्रजी संख्या

हा साचा कोणत्याही भाषेतील संख्येला इंग्रजीत भाषांतरीत करून देतो.

संख्येतील प्रत्येक अंक हा वेगवेगळा दिला पाहिजे. असतीलच तर ऋण चिह्न (-) व दशांश बिंदू (.) देखील वेगवेगळेच दिले पाहिजेत.

साचा वापरायची पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे.

{{मराठी संख्या|-|३|६|५|.|२|४}}

साचा वरीलप्रमाणे वापरल्यास निकाल देईल

-365.24

असा.

सध्या हा साचा पुढील भाषेतील अंक इंग्रजीत भाषांतरीत करण्यास समर्थ आहे.

ओरिसी, कानडी, गुजराती, तमिळ, तेलूगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी व मल्याळम.

तसेच सध्या ३२ ते ३४ अंकी मोठ्या संख्या हा साचा हाताळू शकतो. आवश्यकता वाटल्यास ही मर्यादा वाढविता येईल.

येत्या काळात ही सुविधा याच साच्यात इतर भाषांसाठी देखील देण्यात येईल.