सहर्सा

(सहार्सा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सहर्सा भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सहर्सा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.