• अनुवादाचे काम (चालू) बाकी आहे . तो पर्यंत इंग्रजी विकिपीडिया वरील हा साहाय्य दुवा आपण अभ्यासू शकता.हे सहाय्य पान बनवण्यात आणि अनुवाद कार्यात सहभागी होण्याचे स्वागत आहे.