सल्फ्युरस आम्ल हे H2SO3 हे रासायनिक सूत्र असलेले दुर्बल अजैविक आम्ल आहे.