सर्च (Society for Education, Action and Research in Community Health) या बिगर−सरकारी संस्थेची स्थापना अभय बंगराणी बंग या डॉक्टर दांपत्यांनी सन १९८५ साली महात्मा गांधी यांच्या जीवनाने व विचारांनी प्रेरीत होऊन केली.