Imbox content.png
हा विभाग/लेख सामान्य उल्लेखनीयता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप नाही. कृपया या विषयाबद्दल विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखाची उल्लेखनीयता सिद्ध करण्यात मदत करा. जर याची उल्लेखनीयता सिद्ध केली जाऊ शकत नसेल, तर हा लेख दुसऱ्या लेखात एकत्रीत / पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो किंवा थेट काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

सर्कस ही पाळीव पशुंच्या कवायतींद्वारे, विदुषकांद्वारे, विविध साहसपूर्ण व जोखीमयुक्त खेळ इत्यादींद्वारे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारी एक कंपनी असते.