रोकुजो

जपानचा सम्राट
(सम्राट रोकुजो या पानावरून पुनर्निर्देशित)