सनई हे तोंडाने फुंकून वाजवण्याचे एक वाद्य आहे. बिस्मिल्ला खाँ हे भारतातील ज्येष्ठ सनई वादक होते.

सनई
आदिवासी सनई वादक

प्रकारसंपादन करा

==वाद्याची बांधणी

वाजवण्याच्या पद्धतीसंपादन करा

आधुनिक संगीतातील स्थानसंपादन करा

अभिजात संगीतातील स्थानसंपादन करा

हेही पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.