मराठीत केवळ २५००० लेख आहेत ही दुर्दैवा ची बाब आहे.