editsसंपादन करा

  1. आता "वर्ग:गायीच्या प्रजाती" हा वर्ग template:Infobox cattle breed साच्यातून आपोआप येतो. special:diff/1996029
  2. "वर्ग:गायीच्या प्रजाती" मध्ये फक्त भारतीय वंशांच्या गायीचे लेख होते. त्या सर्व लेखांमध्ये वर्ग:भारतीय गायीच्या प्रजाती‎ टाकला. 50 edits.
  3. [[भारतीय गाय#भारतीय गायीच्या विविध जाती|भारतीय गायीच्या विविध जाती]] → [[भारतीय गायीच्या विविध जाती]] 1+42 edits
  4. [[भारतीय गाय#भारतीय गायीच्या प्रजाती|भारतीय गायीच्या इतर प्रजाती]] → [[भारतीय गायीच्या विविध जाती]] 1+7 edits

notesसंपादन करा

नवीन वर्गवारी