Task: "वर्ग:महाराष्ट्र राज्यातील शहरे व गावे" मधील वर्गांची फेर-रचना. १३:२१, २२ डिसेंबर २०२१ (IST) पर्यंत जवळपास १४,२०० edits.

Notesसंपादन करा

 • "वर्ग:महाराष्ट्र राज्यातील शहरे व गावे" inbox मधून आपोआप येतो.
 • "वर्ग:पुणे जिल्ह्यामधील गावे" हा अस्तित्वात नसायला हवा. "वर्ग:पुणे जिल्हा" मध्ये "वर्ग:पुणे जिल्ह्यातील तालुके" आणि त्यामध्ये "वर्ग:XYZ तालुक्यातील गावे" अशी क्रमवारी असायला हवी.
 • ज्या शहरांमध्ये रेल्वे स्थानक, प्रेक्षणीय स्थळे किंवा इतर गोष्टी असतील त्यासाठी "वर्ग:पुणे शहर" व इतर शहरांच्या नावाने वर्ग असावेत, व ते व्यवस्थित वर्गवारीने असावेत.
  • उदा. "वर्ग:पुणे जिल्ह्यातील तालुके" → "वर्ग:बारामती तालुक्यातील गावे‎" → "वर्ग:बारामती" व लेख "बारामती"

 • जर तालुक्याचा वर्ग होता, तर जिल्ह्याचा वर्ग काढला: "वर्ग:वाशिम जिल्ह्यातील गावे" काढला. "वर्ग:रिसोड तालुक्यातील गावे" ठेवला: 94 edits

वर्ग:XYZ जिल्ह्यातील गावेसंपादन करा

 1. वर्ग:यवतमाळ जिल्ह्यामधील गावे‎वर्ग:यवतमाळ जिल्ह्यातील गावे: जवळपास २०५० edits
 2. वर्ग:पुणे जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:पुणे जिल्ह्यातील गावे: जवळपास २००० edits
 3. वर्ग:वाशिम जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:वाशिम जिल्ह्यातील गावे: जवळपास ७७० edits
 4. वर्ग:रत्नागिरी जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:रत्नागिरी जिल्ह्यातील गावे: जवळपास १३८८ edits
 5. वर्ग:कारंजा तालुक्यातील गावेवर्ग:कारंजा लाड तालुक्यातील गावे: जवळपास २७५ edits
 6. वर्ग:पालघर जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:पालघर जिल्ह्यातील गावे
 7. वर्ग:अमरावती जिल्ह्यामधील गावे‎ → वर्ग:अमरावती जिल्ह्यातील गावे
 8. वर्ग:औरंगाबाद जिल्ह्यामधील गावे‎वर्ग:औरंगाबाद जिल्ह्यातील गावे
 9. वर्ग:रायगड जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:रायगड जिल्ह्यातील गावे
 10. वर्ग:चंद्रपूर जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावे
 11. वर्ग:नंदुरबार जिल्ह्यामधील गावे‎ → वर्ग:नंदुरबार जिल्ह्यातील गावे
 12. वर्ग:नागपूर जिल्ह्यामधील गावे‎ → वर्ग:नागपूर जिल्ह्यातील गावे
 13. वर्ग:वर्धा जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:वर्धा जिल्ह्यातील गावे
 14. वर्ग:सातारा जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:सातारा जिल्ह्यातील गावे
 15. वर्ग:सोलापूर जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:सोलापूर जिल्ह्यातील गावे
 16. वर्ग:ठाणे जिल्ह्यामधील गावेवर्ग:ठाणे जिल्ह्यातील गावे

othersसंपादन करा

 1. वर्ग:तालुक्यानुसार महाराष्ट्रातील गावे
 2. वर्ग:महाराष्ट्रातील तालुके

to be deletedसंपादन करा

 1. वर्ग:पुणे जिल्ह्यामधील गावे
 2. वर्ग:सातारा जिल्ह्यामधील गावे
 3. वर्ग:वाशिम जिल्ह्यामधील गावे
 4. वर्ग:नंदुरबार जिल्ह्यामधील गावे
 5. वर्ग:नागपूर जिल्ह्यामधील गावे‎
 6. वर्ग:ठाणे जिल्ह्यामधील गावे‎
 7. वर्ग:यवतमाळ जिल्ह्यामधील गावे‎
 8. वर्ग:वर्धा जिल्ह्यामधील गावे‎
 9. वर्ग:सोलापूर जिल्ह्यामधील गावे‎
 10. वर्ग:रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील गावे
 11. वर्ग:कारंजा तालुक्यातील गावे
 12. वर्ग:पालघर जिल्ह्यामधील गावे
 13. वर्ग:अमरावती जिल्ह्यामधील गावे
 14. वर्ग:औरंगाबाद जिल्ह्यामधील गावे‎
 15. वर्ग:चंद्रपूर जिल्ह्यामधील गावे
 16. वर्ग:रायगड जिल्ह्यामधील गावे