वर्गांची वर्गवारीसंपादन करा

वर्ग:मराठी चित्रपट वर्गांची वर्गवारीसंपादन करा

  • "वर्ग:इ.स. YYYY मधील मराठी भाषेमधील चित्रपट‎" → "वर्ग:इ.स. YYYY मधील मराठी चित्रपट" (स्थानांतर) उदाहरण
  • अतिरिक्त "वर्ग:वर्षानुसार मराठी चित्रपटांच्या याद्या" काढला उदाहरण
  • "वर्ग:मराठी चित्रपट नामसूची" काढला, "वर्ग:मराठी चित्रपट टाकला" उदाहरण
  • अतिरिक्त वर्ग काढले, व "वर्ग:वर्षानुसार मराठी चित्रपटांच्या याद्या" उदाहरण
  • गरजेनुसार नवीन वर्ग तयार केले उदाहरण
  • एकूण जवळपास ३०० edits.