राकेश टोळये व्यवस्थापकीय संचालक, संपादक दैनिक सुराज्य, सोलापूर आवडीचे विषय: आंतरराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण, पर्यटन