रणजीत महादेव पाटील

३ जानेवारी २०१८ पासूनचा सदस्य

एम.ए./ एम.एस.सी.भाग २संपादन करा

भुगोल विभागसंपादन करा

द.भै.फ.कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर .संपादन करा

मो.न: ९९७०३५५८३१संपादन करा