मी मृणाली हिरुगडे , डी .आर .माने महाविद्यालय ,कागल येथे मी शिकते .