मी मीनल ओसवाल, पर्यावरण व्यवस्थापन ची विद्यार्थिनी आहे.