नाव:- काजल सोमनाथ डोके

पत्ता:- मु.पो पाबळ, तालुका-शिरूर, जिल्हा-पुणे

शिक्षण १४ वी

कॉलेजचे नाव:- श्री पद्मममणी जैन कला & वाणिज्य महाविद्यालय पाबळ