एक रियासत (ज्याला मूळ राज्य किंवा भारतीय रियासत देखील म्हटले जाते) हे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्याचे नाममात्र सार्वभौम अस्तित्व होते जे थेट ब्रिटिशांद्वारे शासित नव्हते, तर एका भारतीय राज्यकर्त्याद्वारे अप्रत्यक्ष शासनाच्या अधीन होते, सहाय्यक युतीच्या अधीन होते आणि ब्रिटिश मुकुटाची सर्वोच्चता किंवा सर्वोच्चता.