मुख्य मेनू उघडा

एकमेकांच्या संपर्कात येऊन संसर्ग होणाऱ्या रोगांना संसर्गजन्य रोग असे म्हणतात. हे रोग दुषित अन्न, पाणी, हवा यातून पसरतात.