संबलपूर शहर

संबलपुर भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर संबलपुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.