संध्या किंवा संध्यावंदना हा हिंदू धर्मातील ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य या त्रिवर्णीयांनी करावयाची एक उपासना आहे.दिवस व रात्र यांच्या संधीकाळात केली जाणारी उपासना म्हणून याला संध्या म्हणतात. या उपासनेची सुरुवात उपनयनानंतर केली जाते. प्रतिदिन प्रातःकाळ, माध्यानकाळ व सायंकाळ अशा तिन्ही काळी ही उपासना केली जाते. ही उपासना आपल्या गुरूकडून शिकून घ्यावी लागते. अर्घ्यदान, गायत्री जप व उपस्थान ही संध्येतील मुख्य कर्मे आहेत. संध्येमध्ये गायत्री देवी, सूर्य, अग्नी, वरुण इ. देवांची उपासना केली जाते.

गायत्री देवी

संध्या उपासनेचे टप्पे

संपादन
 • भस्मधारण
 • आचमन
 • प्राणायाम
 • संकल्प
 • प्रथम मार्जन
 • मंत्राचमन
 • द्वितीय मार्जन
 • अघमर्षण
 • अर्घ्यदान
 • आसन
 • न्यास
 • गायत्रीध्यान
 • उपस्थान
 • दिग्वंदन
 • प्रदक्षिणा
 • अभिवादन
 • विसर्जन

साधने

संपादन
 1. आसन पाट
 2. कलश
 3. ताम्हण
 4. पळी
 5. पंचपात्र
 6. पवित्रक


हे सुद्धा बघा

संपादन

पूजा

बाह्य दुवे

संपादन