हा लेख संगरूर जिल्ह्याविषयी आहे. संगरूर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

संगरूर हा भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र संगरूर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा