श्री सिद्धरामेश्वर यांनी स्थापन केलेली ६८ लिंगे

श्री सिद्धरामेश्वर यांनी स्थापन केलेली ६८ लिंगेसंपादन करा

लिंग क्रं. लिंगाची नावे लिंगाची स्थाने लिंगाची चित्र
श्री अमृत लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री अमृत लिंग
श्री पापेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री पापेश्वर लिंग
श्री पोपेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री पोपेश्वर लिंग
श्री संगमेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री संगमेश्वर लिंग
श्री परमेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात फोटो
 
श्री परमेश्वर लिंग
श्री योगीनाथ लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री योगीनाथ लिंग
श्री वज्रेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री वज्रेश्वर लिंग
श्री ओंकारेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री ओंकारेश्वर लिंग
श्री आहेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री आहेश्वर लिंग
१० श्री माहेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री माहेश्वर लिंग
११ श्री अकलेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात
 
श्री अकलेश्वर लिंग
१२ श्री उमेश्वर लिंग संमती कट्टा ( श्री सिद्धेश्वर देवालयाच्या आवारात)
 
श्री उमेश्वर लिंग
१३ श्री शिखरेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालय महाद्वार
 
श्री शिखरेश्वर लिंग
१४ श्री आदि लिंगेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालय महाद्वार
 
श्री आदि लिंगेश्वर लिंग
१५ श्री नंदिकेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालय महाद्वार
 
श्री नंदिकेश्वर लिंग
१६ श्री आलेश्वर लिंग श्री सिद्धेश्वर देवालय महाद्वार
 
श्री आलेश्वर लिंग
१७ श्री तेलेश्वर लिंग नॉर्थकोट हायस्कूलजवळ
 
श्री तेलेश्वर लिंग
१८ श्री विश्वेश्वर लिंग डफरीन हॉस्पिटलजवळ
 
श्री विश्वेश्वर लिंग
१९ श्री ब्रह्मेश्वर लिंग महापौर बंगल्यासमोर, रेल्वे लाईन
 
श्री ब्रह्मेश्वर लिंग
२० श्री कोपेश्वर लिंग हेड पोस्ट ऑफिसजवळ
 
श्री कोपेश्वर लिंग
२१ श्री अडकेश्वर लिंग शनी मंदिर आवार,रेल्वे स्टेशनजवळ
 
श्री अडकेश्वर लिंग
२२ श्री त्रिपुरेश्वर लिंग शनी मंदिर आवार,रेल्वे स्टेशनजवळ
 
श्री त्रिपुरेश्वर लिंग
२३ श्री आनंदेश्वर लिंग उमा नगरी, (जुनी मिल आवार)
 
श्री आनंदेश्वर लिंग
२४ श्री हावगेश्वर लिंग मुरारजी पेठ (दुध पंढरी जवळ)
 
श्री हावगेश्वर लिंग
२५ श्री रामेश्वर लिंग मुरारजी पेठ (दुध पंढरी जवळ)
 
श्री रामेश्वर लिंग
२६ श्री नागेश्वर लिंग मुरारजी पेठ (दुध पंढरी जवळ)
 
श्री नागेश्वर लिंग
२७ श्री रामभद्रेश्वर लिंग मुरारजी पेठ (दुध पंढरी जवळ)
 
श्री रामभद्रेश्वर लिंग
२८ श्री होमेश्वर लिंग धरमसी, एस.टी.बसस्थानकसमोर
 
श्री होमेश्वर लिंग
२९ श्री जगेश्वर लिंग चक्रदेव मळा (जुना पुणे नाक्याजवळ)
 
श्री जगेश्वर लिंग
३० श्री अनंतनामेश्वर लिंग भोगडे वस्ती कॅनाल
 
श्री अनंतनामेश्वर लिंग
३१ श्री पाशुपतीय लिंग देशमुख मळा, गणेश नगर
 
श्री पाशुपतीय लिंग
३२ श्री शतकेश्वर लिंग चंडक बगीचा, कस्तुरबा मार्केटजवळ
 
श्री शतकेश्वर लिंग
३३ श्री यल्लेश्वर लिंग यल्लेश्वर कॉम्प्लेक्स , बुधवार पेठ
 
श्री यल्लेश्वर लिंग
३४ श्री जंबुकेश्वर लिंग बाळीवेस मारूती मंदिर (तळघरात)
 
श्री जंबुकेश्वर लिंग
३५ श्री जबरेश्वर लिंग बाळीवेस मारूती मंदिर
 
श्री जबरेश्वर लिंग
३६ श्री जगदेश्वर लिंग बाळीवेस मारूती मंदिर
 
श्री जगदेश्वर लिंग
३७ श्री बंडेश्वर लिंग सिद्धेश्वर कापड मार्केट , पश्चिम मंगळवार , पेठ
 
श्री बंडेश्वर लिंग
३८ श्री भद्रेश्वर लिंग सिद्धेश्वर कापड मार्केट , पश्चिम मंगळवार , पेठ
 
श्री भद्रेश्वर लिंग
३९ श्री शेळगी गणेश लिंग शिवानुभव मंगल कार्यालय, पूर्व मंगळवार , पेठ
 
श्री शेळगी गणेश लिंग
४० श्री कामेश्वर लिंग शिवानुभव मंगल कार्यालय, पूर्व मंगळवार , पेठ
 
श्री कामेश्वर लिंग
४१ श्री शंकेश्वर लिंग शिवानुभव मंगल कार्यालय, पूर्व मंगळवार , पेठ
 
श्री शंकेश्वर लिंग
४२ श्री पंचमुखी लिंग शिवानुभव मंगल कार्यालय, पूर्व मंगळवार , पेठ
 
श्री पंचमुखी लिंग
४३ श्री अमोधेश्वर लिंग साखरे वाडा , मन्मथेश्वर मंदिर शेजारी
४४ श्री सोमेश्वर लिंग मधला मारुती मंदिर
 
श्री सोमेश्वर लिंग
४५ श्री अहीमुखीब्रह्मेश्वर लिंग खारी बावडी, शुक्रवार पेठ
 
श्री अहीमुखीब्रह्मेश्वर लिंग
४६ श्री ब्रह्मानादेश्वर लिंग शुक्रवार पेठ, मारुती मंदिर
 
श्री ब्रह्मानादेश्वर लिंग
४७ श्री अचलेश्वर लिंग कालिका मंदिर, शुक्रवार पेठ
 
श्री अचलेश्वर लिंग
 
श्री अचलेश्वर लिंग
४८ श्री चिन्हेश्वर लिंग त्रिपुरांतकेश्वर मंदिर,शुक्रवार पेठ
 
श्री चिन्हेश्वर लिंग
४९ श्री त्रिपुरांतकेश्वर लिंग त्रिपुरांतकेश्वर मंदिर,शुक्रवार पेठ
 
श्री त्रिपुरांतकेश्वर लिंग
५० श्री सर्वेश्वर लिंग पंचकट्टा ,सिद्धेश्वर शॉपिंग सेंटरजवळ
 
श्री सर्वेश्वर लिंग
५१ श्री उमामहेश्वर लिंग गुरूभेट समोर, जिल्हा परिषद जवळ
 
श्री उमामहेश्वर लिंग
५२ श्री नवणेश्वर लिंग गुरूभेट, जिल्हा परिषद जवळ
 
श्री नवणेश्वर लिंग
५३ श्री सिद्धवंती लिंग होमकट्टा (होम मैदान )
 
श्री सिद्धवंती लिंग
५४ श्री ज्योतीश्वर लिंग होमकट्टा (होम मैदान )
 
श्री ज्योतीश्वर लिंग
५५ श्री अकलेश्वर लिंग पार्क मैदान (इंदिरा गांधी स्टेडीयम)
 
55 akleshwar ling
५६ श्री गोमुख लिंग पार्क मैदान (इंदिरा गांधी स्टेडीयम)
 
56 gomukh ling
५७ श्री बालब्रह्मेश्वर लिंग पार्क मैदान ( जिमखाना जवळ )
 
57 balbrameshwar ling
५८ श्री वज्रेश्वर लिंग पार्क मैदान ( जिमखाना जवळ )
 
58 vajreshwar ling
५९ श्री उमामहेश्वर लिंग पार्क मैदान ( जिमखाना जवळ )
 
59 umamaheshwar ling
६० श्री बालयोगीश्वर लिंग पार्क मैदान ( जिमखाना जवळ )
 
60 balyogishwar ling
६१ श्री शमीश्वर लिंग पार्क मैदान ( जिमखाना जवळ )
 
61 shamishwar ling
६२ श्री खयेश्वर लिंग किल्ला बागेसमोर, सुभाष चौक
 
62 khayeshwar ling
६३ श्री मोळगेश्वर लिंग श्री. काळम्मा मंदिर, उ.कसबा पेठ
 
63 molgeshwar ling
६४ श्री कुठारसोमेश लिंग श्री रेवणसिद्धेश्वर मंदिर, किरीटेश्वर मठ
चित्र:श्री. कुठार सोमेशलिंग (६४ ) – श्री रेवणसिद्धेश्वर मंदिर सोलापूर.jpg
श्री. कुठार सोमेशलिंग (६४ ) – श्री रेवणसिद्धेश्वर मंदिर सोलापूर
,
 
श्री कुठारसोमेश लिंग
६५ श्री मल्लिकार्जुन लिंग श्री. मल्लिकार्जुन मंदिर
 
श्री मल्लिकार्जुन लिंग
६६ श्री आयलेश्वर लिंग श्री. मल्लिकार्जुन मंदिर आवार
 
श्री आयलेश्वर लिंग
६७ श्री आनंदेश्वर लिंग श्री. मल्लिकार्जुन मंदिर आवार
 
श्री आनंदेश्वर लिंग
६८ श्री उमाक्षेत्रेश्वर लिंग श्री. मल्लिकार्जुन मंदिर आवार
 
श्री उमाक्षेत्रेश्वर लिंग

संदर्भसंपादन करा

 1. कबीर और बसवेश्वर तुलनात्मक अध्ययन (हिंदी, लेखक - डॉ. शंकरराव कप्पीकेरी)
 2. बसवबोध (बसवेश्वरांचे तत्त्वज्ञान, मूळ कानडी, मराठी अनुवाद डॉ. इरेश सदाशिव स्वामी)
 3. महात्मा बसवेश्वर - कार्य आणि कर्तृत्व (मराठी, लेखक - सुभाष देशपांडे)
 4. महात्मा बसवेश्वर आणि शरणकार्य (लेखक - डॉ. अशोक प्रभाकर कामत)
 5. बसवेश्वर - काव्यशक्ति और सामाजिक शक्ति (हिंदी, लेखक - काशीनाथ अंबलगे)
 6. बसवेश्वर (इंग्रजी, लेखक - अनंत पै)
 7. वीरशैव तत्त्वज्ञान (मराठी, लेखक - सुधाकर देशमुख)

सिद्धरामेश्वरील पुस्तकेसंपादन करा

 • १) श्री सिद्धरामेश्वर आरती संग्रह (श्री. सिद्रामप्पा कल्लप्पा हुलसुरे, सोलापूर )
 • २) श्री सिद्धरामेश्वरानी स्थापन केलेले सोलापुरातील अष्टविनायक ( श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पंच कमिटी, सोलापूर)
 • ३) शिवकुंजातील सिद्धफुले -( मराठी, लेखक - श्री. शि. श. माशाळ )
 • ४) शिवयोगी सिद्धरामेश्वर - (मराठी, लेखक - श्री. दा. का. थावरे)
 • ५) कथा श्रीसिद्धरामांच्या - (मराठी, लेखक - शांता मरगूर )
 • ६) शरण जीवन दर्शन (मराठी, लेखक - श्री. राजू ब. जुंबरे )
 • ७) सोलापूर जिल्याहयाचा इतिहास मराठा कालखंड - (मराठी, लेखक - श्री. गोपाळ देशमुख)