श्रीलंकेचा ध्वज २२ मे १९७२ रोजी स्वीकारला गेला.

श्रीलंकाचा ध्वज
श्रीलंकाचा ध्वज
नाव लायन फ्लॅग (सिंहाचा झेंडा)
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार २२ मे १९७२

हे सुद्धा पहासंपादन करा