• श्रीमंती (केळी)
  • श्रीमंती - एक अवस्था उदा. गरिबी (परिस्थितीने किंवा मनाने श्रीमंत असणे)