इतरांच्या शेतजमीनीमध्ये कृषीविषयक कामे रोजंदारी तत्त्वावर करण्यासाठी जाणारा मजूर म्हणजे शेतमजूर होय.