राग शुद्ध सारंग

(शुद्ध सारंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)
हे पान अनाथ आहे.
नोव्हेंबर २०१०च्या सुमारास या पानाला विकिपीडियावरील इतर कोणत्याही पानावरुन दुवे नव्हते. या पानावरील माहितीशी सुसंगत पानांवरुन येथे दुवे द्या आणि मग हा साचा काढून टाका.


सारंग रागाचा एक प्रकार.

राग शुद्ध सारंग हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.