शालू हा साडीचा एक प्रकार आहे.[ चित्र हवे ] शालूवर भरजरी नक्षीकाम असते. हे नक्षीकाम मुख्यत्वे साडीच्या काठ व पदरावर केलेले असते.