व्हल्कन (स्टार ट्रेक प्रजाती)

व्हल्कन हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक प्रजाती आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

व्हल्कन

व्हल्कन प्रजातीचा स्पॉक नावाचा नर.
मूळ ग्रह व्हल्कन
सदस्यत्व युनायटेड फेडरेशन ऑफ प्लॅनेट्स
आकाशगंगेमधील ठिकाण अल्फा क्वाड्रंट

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील प्रजाती

संदर्भसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. व्हल्कन प्रजाती - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर
  2. व्हल्कन प्रजाती - स्टार ट्रेक वेबसाईटवर