ब्योमकेश बक्षी (बंगाली: ব্যোমকেশ বক্সী) हा शरदिंदु बंडोपाध्याय याने लिहिलेल्या बंगाली भाषेतील कादंबरी मालिकेचा मुख्य काल्पनिक नायक आहे.

ब्योमकेश बक्षी
लेखक

शरदिंदु बंडोपाध्याय
माहिती
टोपणनाव सत्यान्वेषी
सहकारी अजित
लिंग पुरुष
व्यवसाय खासगी तपासनीस
धर्म हिंदू
राष्ट्रीयत्व बंगाली, भारतीय
तळटिपा

बाह्य दुवे

संपादन