राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार

(व्यसनमुक्ती पुरस्कार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार हा व्यसनमुक्ती क्षेत्रात भरीव व उल्लेखनीय कामगीरीच्या गौरवार्थ व व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने २ सामाजिक कार्यकर्ता, २ लोक पंचायत, २ सामाजिक संस्था / ग्रामपंचायत, तसेच २ लेखक / साहित्यिक / कवी / पत्रकार आणि २ किर्तनकार / प्रवचनकार यांना प्रदान करण्यात येतो.

हे ही पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन

संदर्भ संपादन