वैष्णवी ही सप्तमातृकांपैकी एक मातृका आहे.

वैष्णवी, (सर्वात डावीकडे), वाराही, इंद्राणी व चामुंडा - दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय

हेही बघा संपादन करा

संदर्भ आणि नोंदी संपादन करा