वॅग्न (सॉफ्टवेअर) हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते रुबी ऑन रेल्स या भाषेत विकसित केले गेले आहे.