ढगातून जमिनीकडे द्रवरूपात किंवा घनरूपात होणा-या पाण्याच्या वर्षावास वृष्टी म्हणतात.

वृष्टीची रूपेसंपादन करा

हिमवर्षावसंपादन करा

हवेचे तापमान गोठणबिंदूखाली गेल्यास बाष्पाचे थेट हिमकणांत रूपांतर होउन होणा-या घनरूपातील वृष्टीला हिमवृष्टी म्हणतात.

गारपीटसंपादन करा

गारांच्या वृष्टीला गारपीट म्हणतात.गारपिटीमुळे अनेकदा अनेकदा पिकांचे अतोनात नुकसान होते, तसेच जीवित व वित्तहानी होते

पाऊस (पर्जन्य)संपादन करा

ढगांमधील आकाराने मोठे जलकण हवेत तरंगू न शकल्याने जलकणांची पावसाच्या स्वरूपात वृष्टी होते.

पावसाचे प्रकार

  1. अभिसरण पाऊस
  2. प्रतिरोध पर्जन्य
  3. आर्वत पाऊस