वीर्य म्हणजे शुक्राणू असलेला जैविक द्रवपदार्थ होय. संभोगादरम्यान नराच्या शिश्नातून मादीच्या योनीतील बीजांडे फळवण्यासाठी वीर्य सोडले जाते.

प्रयोगशाळेत पेट्री डिशेत ठेवलेल्या वीर्याचा नमुना