विस्मृती म्हणजे स्मृतीचा विलोप. गोष्टी न आठवणे. कधी कधी विस्मृती काही भागांपुरतीच असू शकते, तर कधी कधी काहीच आठवत नाही.[१] आलेला अनुभव साचविणे आणि त्याची पुन्हा जाणीव करता येणे असे स्मृतीचे स्वरूप असते. अनुभवाची आठवण न होणे म्हणजे विस्मृती, विसरणे.[२]

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ विस्मृती डॉ. ह. वि. सरदेसाई ] sakal
  2. ^ विसरणेकृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.