विशेष पोलिस महासंचालक

विशेष पोलिस महासंचालक (Special Director General of Police) हे एक पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी पद आहे. जे पोलीस आयुक्त पदाच्या समान पद आहे.

चिन्हसंपादन करा