विशेष पोलीस आयुक्त(Special Commissioner of Police)हे पोलीस दलातील अधिकार पद आहे.

चिन्हसंपादन करा