साचा:माहितीचौकट आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा/doc - भाषा