मॅन्युएल दुसरा पॅलिओलोगस, बायझेन्टाईन सम्राट - भाषा