तृणमुळे (राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन संकल्पना) - Other languages