जगातील देशांची यादी (मानवी विकास निर्देशांकानुसार) - भाषा