"वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक