"प्रश्नोपनिषद्‍" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

३ बाइट्सची भर घातली ,  १३ वर्षांपूर्वी
, Replaced: ऱ्ह → र्‍ह
(, Replaced: ऱ्या → र्‍या (7))
(, Replaced: ऱ्ह → र्‍ह)
'''स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष श्लोकः ॥ १० ॥'''
 
हे प्रिय शिष्या, जो त्या अविनाशी अशा परमात्म्याचे अनुसंधान राखतो आणि छायारहित, शरीररहित, रंगरहित, विशुद्ध अशा क्षर (ऱ्हासर्‍हास) नसलेल्या परमात्म्याला जाणतो तो सर्वज्ञ होय आणि तोच सर्व विश्वरूप जाणिवेछा त्यासंबंधीचा एक श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे. ॥१०॥ <br><br>
 
'''विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भुतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥'''