"विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मराठीकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

, Replaced: ऱ्या → र्‍या (12)
(वर्गवारी, Replaced: स्त्रोत → स्रोत (4))
(, Replaced: ऱ्या → र्‍या (12))
 
::You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!
::तुम्ही येथे लेखन करताना हे सुद्धा गृहीत धरलेले असते की येथे केलेले लेखन तुमचे स्वतः:चे आणि केवळ स्वतः:च्या प्रताधिकार (कॉपीराईट) मालकीचे आहे किंवा प्रताधिकाराने गठीत न होणाऱ्याहोणार्‍या सार्वजनिक द्न्यान क्षेत्रातून घेतले आहे किंवा अशाच तत्सम मुक्त स्रोतातून घेतले आहे .तुम्ही संपादन करताना तसे वचन देत आहात.''' प्रताधिकारयुकत लेखन सुयोग्य परवानगीशिवाय मुळीच चढवू/भरू नये'''
 
==माझ्या पसंती==
**Show preview on first editपहिल्या संपादनात प्रसिद्धीपूर्व झलक दाखवा
**Show preview before edit boxझलक संपादन खिडकीच्या आधी दाखवा
**Add pages I create to my watchlistमी तयार केलेली पाने माझ्या पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या यादीत समाविष्ट करा
**Add pages I edit to my watchlistमी संपादीत केलेली पाने माझ्या पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या यादीत समाविष्ट करा
**Mark all edits minor by defaultसरव संपादने छोटी असल्याचे प्रमाणित दर्शवा
**Use external editor by defaultबाह्यसंपादक प्रमाण करा
**Hide minor edits in recent changesअलीकडील बदलातील छोटीसंपादने लपवा
**Enhanced recent changes (JavaScript)अलीकडील बदल विस्तृत करा (जावा स्क्रिप्ट)
*Watch Listपहाऱ्याचीListपहार्‍याची सूची
**Number of days to show in watchlist:पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या सूचीत किती दिवस दाखवावेत
**Hide my edits from the watchlistमाझी संपादने पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या सूचीत लपवा
**Hide bot edits from the watchlistपहाऱ्याच्याwatchlistपहार्‍याच्या सुचीत सांगकाम्यांची संपादने लपवा
**Expand watchlist to show all applicable changesसर्व होणारे बदल दाखवण्या करिता पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या सूचीचा विस्तार करा
**Number of edits to show in expanded watchlist:विस्तारीत पहाऱ्याच्यापहार्‍याच्या सूचीत किती संपादने दाखवावीत
*Searchशोधा
**Hits per page: प्रतीपान भेटी
**Enable "jump to" accessibility links उपलब्धतादुवे उपलब्ध करा
 
==माझी पहाऱ्याचीपहार्‍याची सूची==
*for करिता
*7 pages watched not counting talk pages ७ पाने वाचली ,चर्चापाने मोजली नाही.
*Show and edit complete watchlist संपूर्ण पहाऱ्याचीपहार्‍याची सूचीपाहा आणि संपादीत करा
::Here's an alphabetical list of your watched content pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen (deleting a content page also deletes the accompanying talk page and vice versa).
::येथे तुम्ही पाहिलेल्या कंटेंट पानांची अनुक्रमणिका आहे. तुमच्या पहाऱ्यातूनपहार्‍यातून वगळावयाच्या डब्यांची निवड करा. किंवा स्क्रीनच्या तळापाशी 'निवड रद्द करा' हे बटण टिचका.( कंटेंट पाने वगळताना त्यांची चर्चा पाने पण वगळली जातात किंवा व्हा‌इस व्हर्सा पण होते)
*Remove all pages सगळी पाने वगळा
**Clear Watch List पहारा सूची रिकामी करा