"उत्क्रांतिवाद" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* जीन्स चे संशोधन
===मानसशास्त्रीय===
* उत्क्रान्तीवादी मानसशास्त्र या विद्याशाखेचा उदय अलिकडचा आहे. डेव्हिड बस (१९८१, १९८५, १९९६, २००९) या मानसशास्त्रज्ञाने या क्षेत्राम्ध्ये महत्वच्हे काम केले आहे. कोस्मिड्स आणि टुबि या दोन मानसशास्त्रज्ञानी वोसन सेलेक्श्न टास्क वापरुन काम केले.
 
[[मेंदू]]चा अभ्यास - [[डॉ. सिग्मंड फ्रॉइड]]नी [[मेंदू]] आणि [[भावना]] यांचा परस्परसंबंध जोडला.
* मानवी वर्तनाची मिमांसा करण्याची सुरुवात
* मेंदूवर रसायनांचा प्रभाव या विषयाचा अभ्यास सुरू
 
===अनुवंश शास्त्रीय===
अनामिक सदस्य