"कोरेगाव तालुका" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

|[[नांदवळ]]||[[सर्कलवाडी]]||[[चवणेश्वर]]||[[भावेनगर]]||[[विखळे]]||[[खोलवडी]]||[[पळशी]]||[[अनपटवाडी]]||[[चौधरवाडी]]||[[खामकरवाडी]]||[[खेड_कोरेगाव।खेड]]||[[साप_कोरेगाव।साप]]
|-
| [[वेळू]]||[[चिमणगाव]]||[[भोसे]]||[[तळिये]]||[[बनवडी]]||[[तडवळे]]||[[अंबवडे]]||[[पिंपोडे खु.]]||[[जळगाव]]||[[रुइ]]||[[आजादपुर]]||[[आसनगाव]]|| [[Borjaiwadi ]]||
|}
 
अनामिक सदस्य