"विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मराठीकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

(→‎इतर: भाषांतर)
==संपादन==
*Save page
साठवा
 
*Show Preview
तपासून पहा (प्रिव्ह्यू)
 
*Cancel
रद्द करा
 
::Please note that all contributions to Wikipedia are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see Project:Copyrights for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.
::विकिपीडियात केलेला कोणतेही लेखन जि एन यू मुकतप्रलेख परवान्याअंतर्गत मुक्त उद्घोषित केले आहे असे गृहीत धरले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी.आपणास आपले लेखन मनमानेलसे पद्धतीने संपादीत आणि वितरीत करून नको असेल,तर इथे बिलकुलसंपादन करू नये.
 
::You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!
::तुम्ही येथे लेखन करताना हे सुद्धा गृहीत धरलेले असते की येथे केलेले लेखन तुमचे स्वतः:चे आणि केवळ स्वतः:च्या प्रताधिकार (कॉपीराईट) मालकीचे आहे किंवा प्रताधिकाराने गठीत न होणाऱ्या सार्वजनिक द्न्यान क्षेत्रातून नक्कल केलेघेतले आहे किंवा अशाच तत्सम मुक्त स्त्रोतातून नक्कल केलेलेघेतले आहे .तुम्ही संपादन करताना असेतसे वचन देत आहात.''' प्रताधिकारयुकत लेखन सुयोग्य परवानगीशिवाय मुळीच चढवू/भरू नये'''
 
==माझ्या पसंती==