Maihudon

७ जून २००६ पासूनचा सदस्य
छो
बदलांचा आढावा नाही
No edit summary
छोNo edit summary
 
 
 
[http://www.maharashtra.gov.in/english/government/govSecretaryShow.php?desigName=Divisional%20Commissioner and Additional Divisional Commissioner&desigId=14| या सरकारी] संकेतस्थळावर,(सरकारी गतीने थोडे हळु उघडते.धीर धरावयास हवा.) 'विभागीय आयुक्त' बद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास मिळु शकते.
[http://www.maharashtra.gov.in/english/government/govSecretaryShow.php?desigName=Divisional%20Commissioner | या सरकारी]
[http://www.maharashtra.gov.in/english/government/govSecretaryShow.php?desigName=Divisional%20Commissioner and Additional Divisional Commissioner&desigId=14| या सरकारी] संकेतस्थळावर,(सरकारी गतीने थोडे हळु उघडते.धीर धरावयास हवा.) 'विभागीय आयुक्त' बद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास मिळु शकते.
 
खुलासा न झाल्यास पुन्हा सांगा.मग विस्तृत माहिती देइल.
३९,०३५

संपादने